> BIOTHYS Gelactiv

Gelactiv ® - maty polimerowe zawierające czynne substancje neutralizujące lotne związki chemiczne.

Opatentowana technologia Biothys Gelactiv® oferuje znaczące zmniejszenie uciążliwości zapachów wszelkiego rodzaju, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Powierzchniowo czynne syntetyczne substancje należące do związków hydroksylo-karbonylowych, chemicznie neutralizują związki złowonnne, które następnie ulegają naturalnej degradacji. W zależności od temperatury, wilgotności powietrza, warunków przepływu mata żelowa w sposób ciągły emituje substancje czynne do poddawanego obróbce strumienia powietrza. WAŻNE, że jest to trwała forma neutralizacji zapachów w sposób chemiczny, która nie ogranicza się do ich maskowania lub perfumowania. W połączeniu z odpowiednimi technikami aplikowania osiąga się neutralizację zapachów na poziomie przekraczającym 90%.

Gelactiv SHK do usuwania zapachów siarkowych (przede wszystkim siarkowodoru)
Gelactiv NHK do usuwania zapachów związków azotu (w szczególności amoniaku)
Gelactiv AFG do usuwania zapachów siarkowych, azotowych, tioli
Gelactiv CS do ochrony urządzeń elektrycznych przed korozją na skutek oddziaływania H2S
Gel-O-Dor  neutralizacja zapachowa + przyjemny zapach dla komfortu węchowego

 

 

Pliki do pobrania